วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา มอบเงินช่วยเหลือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ผู้ป่วยในพื้นที่จชต.

09 ก.ย. 2020
108

เมื่อวันนี้ 8 กันยายน 2563 ที่โรงพยาบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา นำโดย พลตรี ดร.วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคณะ เดินทางมามอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลยะลา เพื่อเป็นค่าปรับปรุงคลินิกฉุกเฉิน ARI หรือห้องตรวจสอบระบบทางเดินหายใจ จำนวน 1,396,221.59 บาท

พร้อมกันนี้ ยังได้มอบเครื่องช่วยหายใจควบคุมความดัน EKG จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 750,000 บาท แก่โรงพยาบาลยะลา เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ โดยมีนายแพทย์บรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยพลเอก สมพล ปานกุล ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลยะลา ร่วมให้การต้อนรับ

พลตรี ดร.วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา กล่าวว่า เครื่องช่วยหายใจเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องระบบหายใจ โดยวันนี้ได้ทำการส่งมอบเงินบริจาค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำไปช่วยเหลือรักษาพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ได้ประสานกับทางโรงพยาบาลยะลาเพื่อรับการส่งมอบ และขออวยพรให้คณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลยะลา มีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บป่วยให้ได้รับการรักษา สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

จากนั้น คณะผู้แทนมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เดินทางต่อไปยังหน่วยเฉพาะกิจยะลา ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อส่งมอบหนังสือธรรมะ จำนวน 348 ชุด/3,480 เล่ม แก่หน่วยเฉพาะกิจยะลา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำไปศึกษาหลักธรรม และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีพันเอก อัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ให้การต้อนรับ ท่ามกลางบรรยากาศเปี่ยมสุขในการส่งมอบสิ่งดี ๆ ต่อกัน ในครั้งนี้

———————-