วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

จนท.ตรวจเข้ม เฝ้าระวังพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ชาวบ้าน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ตรวจเข้ม เฝ้าระวังพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ชาวอำเภอยะหา และอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ (10 ก.ย. 63) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 นำกำลังเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด (ห้วงกลางวัน) เพื่อตรวจสอบ ยานพาหนะต้องสงสัย การพกพาอาวุธ การตรวจค้นสิ่งเสพติด การค้นย้ายสิ่งของผิดกฎหมาย และตรวจสอบบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องปราม สกัดกั้น การเตรียมการเข้ามาก่อเหตุ และสร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่อำเภอยะหา และอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

นอกจากนี้ได้จัดกำลังพล ชป.จรยุทธ์ฯ (ชป.กลางวัน) ออกลาดตระเวนจรยุทธ์พิสูจน์ทราบ ในพื้นที่รับผิดชอบเขตป่าภูเขา และชายป่าหมู่บ้าน Support site เพื่อกดดัน จำกัดเสรีการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ รวมทั้งเป็นการดูแลความเรียบร้อย ในพื้นที่จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม และเป้าหมายอ่อนแอให้ปลอดภัย ณ บริเวณพื้นที่รับผิดชอบอำเภอยะหา และอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

———————-