วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

จนท.ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดป้องกันเหตุ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัด (ห้วงกลางวัน)ในพื้นที่ อ.ยะหา และ อ.กาบัง จ.ยะลา เพื่อตรวจสอบ ยานพาหนะต้องสงสัย, การพกพาอาวุธ, การตรวจค้นสิ่งเสพติด, การขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมาย และตรวจสอบบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องปราม สกัดกั้น การเตรียมการเข้ามาก่อเหตุ และสร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้าม

ขณะเดียวกัน ก็จัดกำลังพล ชป.จรยุทธ์ฯ ออกลาดตระเวนจรยุทธ์พิสูจน์ทราบ ในพื้นที่รับผิดชอบเขตพื้นที่ป่าภูเขา และพื้นที่ชายป่าหมู่บ้าน Support site เพื่อดูแลความเรียบร้อย ในพื้นที่จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม และเป้าหมายอ่อนแอให้ปลอดภัย ณ บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยใน อ.ยะหา และ อ.กาบัง จ.ยะลา

 

——————————–