วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

“เจ้าหน้าที่ทหารเดินหน้าสร้างสันติสุขไม่หยุดยั้ง” สร้างอาชีพ สร้างรอยยิ้ม สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่

วันที่ (30 ก.ย.63) กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้ปฎิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด (ห้วงกลางวัน) เพื่อตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัย การพกพาอาวุธ ตรวจค้นสิ่งเสพติด การขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมาย และตรวจสอบบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องปราม สกัดกั้น การเตรียมการเข้ามาก่อเหตุ และสร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้าม ในพื้นที่ อ.ยะหา และ อ.กาบัง จ.ยะลา

และจัดกำลังพลลงพื้นที่ สถานศึกษาในพื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน บุคลากรทางการศึกษา พร้อมพัฒนาสัมพันธ์ รวมทั้ง ศึกษาข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปต่อยอดให้กับกำลังพลของหน่วย ตามสั่งการของ ผบ.ฉก.ยะลา พร้อมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ อ.ยะหา และ อ.กาบัง จ.ยะลา เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และรับฟังปัญหาภายในชุมชน อีกทั้ง ยังได้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ การ รปภ.พื้นที่ ให้ประชาชนทราบ เพื่อความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ ยังได้จัดกำลังพล ชป.จรยุทธ์ฯ (ชป.กลางวัน) ออกลาดตระเวนจรยุทธ์พิสูจน์ทราบ ในพื้นที่รับผิดชอบเขตพื้นที่ป่าภูเขา และพื้นที่ชายป่าหมู่บ้าน Support site ณ บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยใน อ.ยะหา และ อ.กาบัง จ.ยะลา เพื่อดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม และเป้าหมายอ่อนแอให้ปลอดภัย

——————————-