วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งคุมเข้มตลอดแนวแม่น้ำสุไหงโก-ลกต่อเนื่อง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

จากสถานการณ์ กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียออกมาแถลงว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นจำนวนมากที่สุด หลังจากประเทศมาเลเซียประกาศ พบผู้ติดเชื้อโควิค-19 รายใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 432 ราย (6 ต.ค.63) ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยในประเทศมาเลเซียรวมอยู่ที่ 12,813 ราย

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.63  พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งเน้นย้ำกำลังพลตลอดแนวชายแดนแม่น้ำสุไหงโก-ลก ครอบคลุม 3 อำเภอ ตั้งแต่ อ.แว้ง อ.สุไหงโกลก และ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส สั่งการบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดน กำชับกำลังพลเดินลาดตระเวนและซุ่มเฝ้าตรวจริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก แนวชายแดนไทย – มาเลเซีย เพื่อป้องกันการลักลอบการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการลักลอบขนของผิดกฏหมายทุกประเภทตลอดจนสกัดกั้นบุคคลที่อาจจะนำพาเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เข้ามาแพร่ระบาดภายในประเทศ หลังจากพบว่าประเทศมาเลเซียมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง หลังจากประเทศมาเลเซียประกาศ พบผู้ติดเชื้อโควิค 19 รายใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 432 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยในประเทศมาเลเซียรวมอยู่ที่ 12,813 ราย

——————————