วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563

ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ คือทีมปฏิบัติการทางยุทธวิธี ค้นหา,จำกัดเสรี ผู้ก่อเหตุรุนแรง

การปฏิบัติที่สำคัญของ ชป.จรยุทธ์ คือ การลาดตระเวนจรยุทธ์พิสูจน์ทราบ และกดดันในหมู่บ้าน “เพื่อจำกัดเสรีการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ในพื้นที่เป้าหมาย ให้ครอบคลุม ควบคุมพื้นที่ และค้นหาแหล่งหลบซ่อน พื้นที่ฝึก พื้นที่พักพิง จำกัดเสรี และทำลายความพยายามในการก่อเหตุของกล่มผู้ก่อเหตุรุนแรง โดยตรวจสอบเส้นทางเคลื่อนที่ในพื้นที่ได้”

 

ทั้งนี้สามารถแจ้งเบาะแสผู้ต้องสงสัย และเหตุด่วนเหตุร้าย
โดยที่ไม่ต้องแจ้งชื่อผู้แจ้ง ได้ที่เบอร์สายด่วน 1341