วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

“กาแฟบาตง” กาแฟคุณภาพสร้างรายได้สู่ชุมชน

จ.นราธิวาส เตรียมผลักดันเกษตรกรต้นแบบกาแฟบาตง อำเภอรือเสาะ เป็นวิสาหกิจชุมชน พร้อมต่อยอดจากศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

จากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ทำให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหันมาปลูกพืชแซมสวนผลไม้เพื่อสร้างรายได้เสริมและใช้ประโยชน์จากดินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่บ้านตันหยง ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เกษตรกรได้นำพันธุ์กาแฟมาทดลองปลูก

นางซารีฮะ  สะมาวี อายุ 48 ปี เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านตันหยง กล่าวว่า เดิมพื้นที่บริเวณบ้าน ประมาณ 2 ไร่ สมัยบรรพบุรุษเคยปลูกกาแฟพันธุ์พื้นเมืองมาแล้ว เมื่อไม่มีใครสานต่อจึงหันมาปลูกลองกอง แต่เนื่องจากผลผลิตไม่ดีช่วงปี 2559 ได้เริ่มปลูกกาแฟ พันธุ์โรบัสต้า เป็นรายแรกของอำเภอรือเสาะ

นายมูหัมมัดลุตฟี  สะมาวี อายุ 30 ปี กล่าวเสริมว่า ปีนี้ผลผลิตเริ่มออกเป็นปีแรก ล่าสุดทางร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนจากส่วนกลาง ได้ลงพื้นที่มาแนะนำวิธีการปลูกและให้ความรู้ต่าง ๆ

ขณะเดียวกัน นายเทอดศักดิ์ รัญจวน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ได้มีโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟแซมสวนยางพารา สวนลองกอง ซึ่งพื้นที่สวนของคุณซารีฮะสามารถต่อยอดได้เพราะปลูกกาแฟอยู่แล้ว ขณะนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องการปลูกกาแฟ 

 “…ทาง ศอ.บต. ได้ร่วมกับอเมซอน ในการส่งเสริมการผลิตกาแฟตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาพรวมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ปลูกในอำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ อำเภอระแงะ ส่วนในพื้นที่อำเภอรือเสาะ รายนี้จะสนับสนุนเป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาปลูกกาแฟในพื้นที่จังหัดนราธิวาสต่อไป…”

ด้าน นางโรซานา  สือนิ เกษตรอำเภอรือเสาะ กล่าวว่า สวนกาแฟแห่งนี้มีแนวโน้มจะออกผลผลิตมากขึ้น จึงวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูป และการตลาด

 “…เจ้าของแปลงได้ทำการทดลองแปรรูป โดยเรียนรู้จากยูทูป ไม่ใช่คนรุ่นใหม่แต่สนใจพัฒนาต่อยอดกาแฟ และปีนี้ได้ร่วมกับทางรัฐบาลซึ่งมีสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส สำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ ศอ.บต. และอเมซอน ที่จะร่วมมือช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่…”

ทั้งนี้ จากข้อมูลภาพรวมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พบว่า มีพื้นที่ปลูกในอำเภอยี่งอ อำเภอระแงะ อำเภอรือเสาะ เกษตรกรรวม 420 ราย โดยเฉลี่ยรายละ 1-2 ไร่ กาแฟจะเริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 4 โดยเฉลี่ย 1 ไร่ ปลูก 170 ต้น  ผลผลิต 400 กิโลกรัม สร้างรายได้ให้เกษตรกรประมาณ 24,000 บาท ต่อไร่ ซึ่งจากความสำเร็จในการปลูกนำร่องของคุณซารีฮะ ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ นอกจากเปิดให้เกษตรได้มาศึกษามาเรียนรู้  จะส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนพร้อมผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไป

————————————-