วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

ทหารมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการบังคับใช้กฎหมาย

กรณีรัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในพื้นที่ กทม. เมื่อ 15 ต.ค. 63 พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบก/โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่าที่ผ่านมามีการชุมนุมของกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มมีการเชิญชวนปลุกระดม เพื่อให้มีการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ พฤติกรรมผู้ชุมนุมบางส่วนไม่เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และมีผู้ชุมนุมบางส่วนได้มีการกระทำที่ไม่เหมาะสมและมิบังควรมีลักษณะที่มิใช่การชุมนุมโดยสงบ รวมทั้งได้ละเลยต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด(โควิด-19) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสังคม ต่อภาพลักษณ์ และระบบเศรษฐกิจของประเทศ

รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร  พร้อมการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแล

โดยในส่วนของกองทัพบกอาจมีกำลังพลบางส่วน ร่วมเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน สนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการบังคับใช้กฎหมาย เมื่อได้รับการร้องขอซึ่งในส่วนกองทัพบก ขณะนี้ได้รับมอบเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ภารกิจในการสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย  “สถานที่ราชการที่สำคัญ ในกรุงเทพมหานคร”

 

——————————–