วันพฤหัสบดี, 4 มีนาคม 2564

ถ้ามี NGO ค้านการสร้างอุตสาหกรรมระยองในวันนั้น ก็คงไม่มีระยองฮิในวันี้

มูลค่าทางเศรษฐกิจของระยอง ระยองมีรายได้ค่าหัวต่อคนเฉลี่ยสูงที่สุดในประเทศแล้ว แต่ตัวเลขมูลค่าทางเศรษฐกิจนั้นน้อยกว่ากรุงเทพ (ปี 2559 มูลค่า 894,758 ล้านบาท ปี 2560 มูลค่า 984,980 ล้านบาท)

ถึงแม้มูลค่าทางเศรษฐกิจจะน้อยกว่ากรุงเทพ แต่รายได้เฉลี่ยต่อหัวมากกว่าโดยมีตัวเลขคือ 1,143,740 บาท / คน แต่ถึงจะยังไง จังหวัดระยองก็ยังเป็นจังหวัดที่มูลค่าทางเศรษฐกิจดีมากๆ อยู่ดี แถมในอนาคตนอกจากระยองจะมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน คือ อู่ตะเภา สุวรรณภูมิ และ ดอนเมือง  และยังเป็นเมืองอุตสาหรรมผลไม้ เมืองระยองเป็นเมืองแห่งผลไม้!!โดยก่อนที่ระยองเริ่มเปลี่ยนเป็นเมืองอุตสาหกรรมนับตั้งแต่ปี 2524 เพราะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติ เมืองระยองยังเป็นที่รู้จักในนามดินแดนแห่งผลไม้ประจำภาค

เมืองระยองในปัจจุบันการประกาศเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีอุตสาหกรรม มีการท่องเที่ยว มีผลไม้  จึงกลายเป็นแหล่งลงทุนของนักลงทุน ที่ทำให้สร้างอาชีพสร้างรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงให้กับพี่น้องประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในปัจจุบัน

หันมามองในพื้นที่ 3 จชต. ที่กลุ่ม NGO คัดค้านโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อ.จะนะ จ.สงขลา “เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”ของรัฐบาล และ ศอ.บต.มุ่งใช้แนวทางการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชน  ใช้เงินลงทุนประมาณ 18,680 ล้านบาท คาดว่าจะก่อให้เกิดการจ้างงานประมาณ 100,000 อัตรา เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นมากมาย มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่รออยู่ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้ว่างงานมากมาย แต่กลับมีกลุ่มคัดค้านที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการ เหมือนดังกรณีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการให้เกิดเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ แต่สุดท้ายแล้วก็ถูกระงับโครงการเพราะกลุ่ม NGO หรือแม้แต่โครงการไฟฟ้าจะนะที่ผ่านมาเกือบ 20 ปีก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเกิดขึ้น ก็มีกลุ่ม NGO ค้านทำให้ชุมชนทะเลาะกันแต่เมื่อมีการไฟฟ้าเกิดขึ้นแล้วชาวบ้านก็ได้ประโยชน์รวมกันในปัจจุบัน เป็นไปได้ยากและนานๆ จะเห็นโครงการใหญ่ๆ จากรัฐบาล เข้ามาพัฒนาสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพื้นที่ เหมือนกับอุตสาหกรรมระยอง ที่มีอุตสาหกรรมเยอะ ย่อมส่งผลต่อการสร้างอาชีพในชุมชน ทั้งภายใน และ ภายนอก เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้การพัฒนาพื้นที่  ถือเป็นความโชคดีของ จ.ระยอง ใน 2524 ที่ไม่มีกลุ่ม NGO ออกมาคัดค้านเหมือนในปัจจุบัน

ถึงแม้รัฐบาลมีมติเกี่ยวกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ต่อการขับเคลื่อนโครงการนี้ แต่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในปัจจุบันยังเกิดความขัดแย้งกันอยู่ นำโดยกลุ่ม NGO หน้าเดิมๆ ที่เคยคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาทำให้การสร้างงานสร้างอาชีพที่ชาวเทพาต้องการต้องฝันสลาย เพราะถูกระงับโครงการฯ ถ้าอุตสาหกรรมจะนะถูกระงับเหมือนกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา  ก็คงเป็นความโชคร้ายของลูกหลานและคนส่วนมากในพื้นที่

เพราะการเคลื่อนไหวของ NGO และกลุ่มมวลชนที่ไม่เห็นด้วย จัดเวทีเพื่อทำการสื่อข้อมูลด้านเดียวชี้นำทางความคิดให้เห็นผลกระทบด้านลบของการก่อสร้างอุตสาหกรรมจะนะของรัฐบาล กล่าวอ้างเป็นการทำลายความอุดมสมบูรณ์ของบริเวณชายฝั่งทะเล ทำลายวิถีชีวิตของผู้คนที่ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการจับปลา บิดเบือนความจริงว่าร้ายมากกว่าดี อุตสาหกรรมจะนะแห่งนี้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เหมือนกับอุตสาหกรรมระยองที่สร้างงานสร้างอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งคนภายใน – ภายอกพื้นที่ และยังเป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รองรับการลงทุนมหาศาลในอนาคต แต่ถ้ากลุ่มคัดค้านที่คอยขัดแข้งขัดขา  ไม่เห็นด้วยกับโครงการอุตสรหกรรมจะนะ อยู่อย่างนี้ แล้วเมื่อไหร่? ปักษ์ใต้บ้านเราจะเจริญเทียบเท่าภูมิภาคอื่นๆ