วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ปัตตานี เยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ติดตามการปฏิบัติการ พร้อมพบปะให้กำลังใจกำลังพลในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี พันเอก สมคิด คมแข็ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา มวลชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กล่าวว่า ได้มาตรวจเยี่ยม ทหารพราน 42 รู้สึกยินดีและมีความสุขที่ได้ลงมาพบปะกำลังพลทุกคน   ที่ผ่านมาได้ติดตามการปฏิบัติงานของทุกหน่วยมาโดยตลอด ซึ่งทุกหน่วนทำได้ดีเยี่ยม สถานการณ์ลดลง ประชาชนในพื้นที่อุ่นใจ หน้าที่ของกำลังพลทุกคนคือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และดูแลประชาชนในทุกโอกาสทุกเรื่องที่เราสามารถทำได้ เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ให้เกิดความเกื้อกูลกัน ไม่ว่าเราจะมาจากที่ไหน ศาสนาใด แต่ทุกคนมาที่นี่เพื่อมาช่วยกันมาช่วยเหลือประชาชน ซึ่งล้วนเป็นคนไทยด้วยกัน ภายใต้ประเทศไทย โดยเฉพาะกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน ถือเป็นกำลังที่สำคัญที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน อยากฝากให้ทุกคนได้มุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพราะทุกภาคส่วนเสมือนจิ๊กซอว์ที่จะต้องต่อกันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้ร่วมพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ฝ่ายปกครองในพื้นที่ โดยสอบถามขอขัดข้องต่างๆ  พร้อมกล่าวคํากล่าวขอบคุณผู้นำศาสนาที่ได้ร่วม สนับสนุน ชี้แนะแนวทางการดำเนินงานต่างๆ เพราะความสำเร็จ ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องเกิดจากการประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ทั้ง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผมสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ด้านนายแวหะมะ แวนาแว ผู้นำศาสนาในพื้นที่ ได้กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาพบกับ ผู้บัญชาการทหารบก และได้ พูดคุยและแสดงเจตนารมณ์ ของผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ที่ต่างมีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  และพร้อมที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอชื่นชมการปฏิบัติงานของ กองทัพบก และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าที่ผ่านมา  โดยผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ทุกคนพร้อมจะสนับสนุนช่วยเหลือภาครัฐเต็มที่เพื่อช่วยสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้น