วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

ชาวสวนยางยะลาดีใจ เร่งนำผลผลิตออกสู่ตลาด หลังรัฐประกันรายได้ให้ชาวสวนยาง 60 บาท

ภายหลังจากการที่ ครม.อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 วงเงิน 10,042 ล้านบาท เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ครอบคลุมเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศนั้น

นายชัฎวุฒิ ทองเรือง ชาวสวนยางบ้านคล้า ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา กล่าวว่า อยากจะขอขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนเรื่องของการประกันราคายางในขณะนี้ ซึ่งจะทำให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ดี กินดี ไม่ว่าราคายางมีราคาเท่าไหร่ จะขึ้นหรือจะลง การประกันราคายางจะช่วยทำให้ลดความเสี่ยงของชาวสวนยาง เพราะชาวบ้านมีค่าใช้จ่ายอยู่ ทั้งค่าเทอมลูก ค่านมลูก ค่าอาหาร รวมถึงค่าใช้จ่ายภายในบ้าน

ขณะที่ นางประนอม ทองเรือง กล่าวว่า หากรัฐบาลช่วยเหลือช่วยดูแลประกันราคายางแบบนี้ก็ดี คือช่วยประคับประคองราคาไม่ต้องสูงเกิน หรือต่ำจนเกินไป เพราะหากราคายางสูงเกินค่าครองชีพต่างๆ ก็จะขึ้นราคา แต่พอราคายางลงสินค้าอุปโภค บริโภคต่าง ๆ ก็ไม่ได้ลดลง ประชาชนก็เดือดร้อนอีก ขอบคุณทางรัฐบาลที่ลงมาดูแลและเป็นห่วงพี่น้องชาวสวนยาง

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิมตามโครงการระยะที่ 1 คือ ประกันรายได้ยาง 3 ชนิด ประกอบด้วย ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) ราคา 57 บาทต่อกิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคา 23 บาทต่อกิโลกรัม และต้องเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยระยะเวลาประกันรายได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – 1 มีนาคม 2564

—————————-