วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

ชาวเบตงปลื้มโครงการ “คนละครึ่ง” ช่วยกระตุ้นยอดขายของร้านค้า

 นางอัจจิมา ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองเบตง เล่าว่า โครงการ “คนละครึ่ง” ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งประชาชนและร้านค้า ว่าการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันใช้งานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ช่วยกระตุ้นยอดขายของร้านค้ารายย่อยได้จริง อีกทั้ง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวันให้ประชาชนได้มาก

นายโฆสิต ทองรุด ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาเบตง เปิดเผยว่า จากการที่ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” ครบ 10 ล้านคนแล้ว ข้อมูลล่าสุดปรากฏว่า มีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และไม่เริ่มใช้สิทธิภายในกำหนด 14 วัน จึงได้มีการเริ่มตัดสิทธิ์ตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป มีจำนวน 1,967,046 สิทธิ์ และจะเริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” รอบที่ 2 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com จนกว่าจะครบจำนวน ดังนั้น ผู้ที่สนใจลงทะเบียน รอบที่ 2 จึงต้องศึกษาวิธีลงทะเบียนอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้เสียเวลาจนอาจทำให้พลาดสิทธิ์ ซึ่งมีวิธีดังนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

2.กดปุ่มสีแดงที่ระบุว่า “ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชน”

3.อ่านรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมก่อนเข้าร่วมโครงการ หากต้องการเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” กดตกลงยินยอม

4.กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อใช้ยืนยันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์

5.กรอกรหัส OTP ที่จะส่งเข้ามายังเบอร์มือถือของผู้ที่ลงทะเบียน

และ 6.เมื่อระบบได้รับข้อมูลแล้วให้ผู้ลงทะเบียนรอรับผลผ่าน SMS ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อติดตั้งลงไปในมือถือ โดยยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android

————————-