วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

รวมพลังชาวไทยมุสลิม เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ชาวมุสลิมสวมเครื่องแต่งกายสีเหลืองร่วมงาน “รวมพลังมุสลิม ปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จัดโดยสำนักจุฬาราชมนตรี ที่หอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เขตหนองจอก กทม. วันนี้ (10 พ.ย.) กิจกรรมในวันนี้มี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ท่านจุฬาราชมนตรี เป็นประธาน และจะมีการประกาศเจตนารมณ์ของชาวไทยมุสลิม ก่อนยุติกิจกรรมในเวลา 12.00 น.

ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้โซเชียลมีเดียจำนวนมากได้ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมที่องค์กรด้านศาสนาอย่างสำนักจุฬาราชมนตรีจัดกิจกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการเมืองในยามที่คนในชาติกำลังมีความคิดเห็นแบ่งเป็นฝักฝ่าย ขณะที่บางส่วนเห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมนี้

หลังมีปฏิกิริยาจากโลกโซเชียล สำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ชี้แจงว่างานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิมจากอดีตถึงปัจจุบัน

แถลงการณ์ระบุต่อไปว่าสำนักจุฬาราชมนตรีและองค์กรศาสนาอิสลามทุกระดับต้องดำรงความเป็นกลางทางการเมือง ในขณะที่สังคมไทยมีความขัดแย้งและความเห็นต่างทางการเมืองสูงอย่างในปัจจุบัน

“อย่างไรก็ตาม เราตระหนักว่าคู่ขัดแย้งทางการเมืองทุกฝ่ายในขณะนี้ต่างมีจุดยืนที่เห็นตรงกันในการปกปักรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นสถาบันหลักในสังคมสืบไป” สำนักจุฬาราชมนตรีระบุ พร้อมกับเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเปิดพื้นที่เพื่อการพูดคุยหาทางออกและอำนวยความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน