วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ชายแดนไทย – มาเล เข้ม! รอง ผบ.ฉก.นราธิวาสสั่งการเอง

รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของหน่วยในการสกัดกั้นป้องกันแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย
เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 63 พ.อ.เฉลิมพร ขำเขียว รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วย ในการสกัดกั้นป้องกันชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยร่วมลาดตระเวนทางน้ำ ตั้งแต่ ด่านศุลกากรตากใบ – ท่าข้ามกัวลอต๊ะ ต.นานาค อ.ตากใบ รวมถึงตรวจเยี่ยม ชป.จรยุทธ์ ในพื้นที่ อ.แว้ง ณ ท่าข้ามตอออ บ.ตอออ ม.1 ต.กายูคละ และท่าข้ามลีแยะ บ.นูโร๊ะ ม.1 ต.โล๊ะจูด พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยเป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแสให้ จนท.รัฐอีกทาง

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำมาตรการ รปภ.พื้นที่ การป้องกันการลักลอบเข้ามาของบุคคล หรือกลุ่มแรงงานประเทศเพื่อนบ้านตามช่องทางท่าข้ามธรรมชาติ เพราะเนื่องจากตอนนี้ในมาเลเซียเกิดไวรัสโควิด 19 ระบาดอย่างหนัก และการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆ โดยกำลังพลต้องปฏิบัติตามนโยบายสั่งการของ ผบช. อย่างเคร่งครัด ไม่สร้างเงื่อนไขต่อการปฏิบัติงานใดๆ ทั้งสิ้น