วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

คุมโควิดเข้มด่านสะเดา มาตรการควบคุมผู้ขับรถขนส่งสินค้า ห้ามคนขับรถขนสินค้าชาวมาเลย์ผ่านคนไทยสับเปลี่ยน

ดีเดย์เริ่มมาตรการควบคุมผู้ขับรถขนส่งสินค้า ที่เป็นบุคคลสัญชาติมาเลเซีย หรือสัญชาติอื่น เดินทางผ่านด่านพรมแดนสะเดาเป็นวันแรก โดยให้คนไทยไปสับเปลี่ยนขับรถเข้ามาแทน และต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19

เมื่อ 16 พ.ย.64 ที่ด่านพรมแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเป็นด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ทางจังหวัดสงขลา โดยความเห็นชอบของคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้เริ่มมาตรการควบคุมผู้ขับรถขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติมาเลเชีย หรือสัญชาติอื่น ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 เป็นผลมาจากประเทศมาเลเซีย มีการระบาดของโควิด-19 รอบ 2 เฉลี่ยวันละ 1,000 คน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดมายังพื้นที่ จ.สงขลา ผ่านช่องทางขนส่งสินค้าทางบก ที่เข้าออกทางด้านพรมแดนไทย-มาเลเซีย

สำหรับมาตรการดังกล่าวห้ามผู้ขับรถขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติมาเลเซีย หรือสัญชาติอื่น เดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรด่านสะเดา โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจัดหาผู้ขับรถขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทย ไปสับเปลี่ยนกับผู้ขับรถขนส่งสินค้าซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติมาเลเซีย หรือสัญชาติอื่น ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรด่านสะเดา โดยต้องมีมาตรการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสิน โดยประสานบริษัทหรือผู้รับเหมาที่มีความรู้ ความชำนาญด้านการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนด มาทำความสะอาด โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช่จ่าย และให้ผู้ขับรถขนส่งสินค้าซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติมาเลเซีย หรือสัญชาติอื่น พักรอ ณ จุดพักคอย ที่ด่านศุลกากรสะเดากำหนด เมื่อเสร็จภารกิจให้กลับออกจากจุดผ่านแดนถาวรสะเดาโดยเร็ว ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 7 ชั่วโมง

โดยบรรยากาศในวันแรกของมาตรการนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดทันที และคนขับรถมาเลเซียก็ให้ความร่วมมือ นอกเหนือจากมาตรการควบคุมผู้ขับรถขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติมาเลเชีย หรือสัญชาติอื่นแล้ว ในส่วนของคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย ก็มีการลดจำนวนวันลง โดยอนุญาตให้เดินทางเหลือเพียงสัปดาห์ละ 3 วันเท่านั้น คือวันจันทร์ อังคาร และวันพุธ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด และต้องกักตัวรอดูอาการ 14 วันเหมือนเดิม