วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

ทหารพรานนำทีมชาวบ้าน สร้างฝายชะลอน้ำฟื้นฟูป่า และอนุรักษ์น้ำ

17 พ.ย. 2020
496

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่ บ้านควนกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำจากธรรมชาติช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้ในการทำเกษตร และสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร กับประชาชนในพื้นที่

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยกันฟื้นฟูป่าไม้ธรรมชาติ และแหล่งต้นน้ำอันอุดมสมบูรณ์ ที่จะส่งผลต่อผู้ใช้น้ำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อการอุปโภค บริโภค ทางการเกษตร