วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

เอกอัครราชทูตแคนาดา ชื่นชม การแก้ปัญหาเศรษฐกิจจากพิษ COVID-19 ใน พื้นที่ 3 จชต. ด้าน ศอ.บต.พร้อมรับนักลงทุนจากแคนาดาเข้ามาลงทุนในพื้นที่

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับ นางซาราห์ เทย์เลอร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย และเดินทางเยือน ศอ.บต. วานนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ มาตรการด้านเศรษฐกิจเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และการส่งเสริมการลงทุนใน จชต.

เลขาธิการ ศอ.บต. เผยถึงข้อหารือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ในช่วงผลกระทบ COVID-19 ว่า จชต. ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทั้งการท่องเที่ยว และการส่งออกสินค้าการเกษตร รวมทั้งส่งผลให้แรงงาน จชต. กว่า 39,000 คน ทั้งในและต่างประเทศว่างงาน ซึ่งต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา ศอ.บต. ได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือคนในพื้นที่ทุกวิธี ทั้งการส่งเสริมการเกษตร การหาอาชีพที่เหมาะสมนอกพื้นที่ และการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเปิดแหล่งท่องเที่ยว Skywalk ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ที่อ.เบตง จ.ยะลา ภายหลังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ COVID-19 แล้ว เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ โดยภายใน 1 เดือน มียอดนักท่องเที่ยวในพื้นที่และต่างจังหวัดเข้าเที่ยวชม 100,000 คน

ด้านนางซาราห์ กล่าวชื่นชม เลขาธิการ ศอ.บต. และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่สามารถประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว เข้าเที่ยวชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวงเป็นจำนวนมากในสถานการณ์เช่นนี้ และรู้สึกประทับใจ จชต. แม้จะเป็นการเยือนในครั้งแรก ทั้งนี้ มีความยินดีที่จะร่วมมือส่งเสริมงานพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะการนำนักธุรกิจมาสำรวจพื้นที่เพื่อลงทุน ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร และความร่วมมือด้านการจัดการขยะ เนื่องจากประเทศไทยและแคนาดามีสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนาน 59 ปี และใกล้ครบรอบ 60 ปี ในปี 2564 นี้

ทั้งนี้ สำหรับความสัมพันธ์ ไทยและแคนาดา ซึ่งจะครบรอบ 60 ปี สัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้น เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า หากมีการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม ก็จะเป็นความร่วมมือที่ยั่งยืน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งของทั้ง 2 ประเทศ อย่างไรก็ตาม จชต. มีความพร้อมสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ หากจะนำนักลงทุนเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อลงทุนในพื้นที่ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต