วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

สงขลาผ่อนปรนให้ขนส่งมาเลย์ผ่านแดนสะเดาได้!

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.63 หลังจากที่ทางจังหวัดสงขลา ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับมาตรการควบคุมผู้ขับรถขนส่งสินค้าซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติมาเลเซียหรือสัญชาติอื่น เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านจุดผ่านแดนในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยให้คนไทยไปสับเปลี่ยนขับเข้ามาแทนและต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรครถ ซึ่งเริ่มบังคับใช้ที่ด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา ตั้งแต่เมื่อวานนี้ เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด19 จากมาเลเซียที่กลับมาระบาดรอบสอง

ปรากฏว่าล่าสุด ทางหวัดสงขลา ได้ออกประกาศ ให้ชะลอการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวออกไปเนื่องจากมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวางกว้าง โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่ให้ใช้พื้นที่ควบคุมทางศุลกากร ด่านศุลกากรสะเดา ตรงด่านตรวจพืช เป็นจุดขนถ่ายสินค้า และให้ผ่อนผันให้ผู้ขับรถขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นคนสัญชาติมาเลเซียหรือสัญชาติอื่น เดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะเดา แต่ให้สับเปลี่ยนตัวกับคนขับรถขนส่งสินค้าสัญชาติไทย ณ พื้นที่ควบคุมทางศุลกากร ที่ด่านศุลกากรสะเดาตรงด่านตรวจพืช

โดยให้ผู้มีหน้าที่ขับรถขนส่งสินค้าสัญชาติมาเลเซียออกจากราชอาณาจักรโดยทันที เมื่อขนส่งสินค้าแล้วเสร็จ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 7 ชั่วโมง นับแต่พาหนะนั้นออกจากช่องทางเข้า – ออก ระหว่างประเทศไปยังจุดขนส่งสินค้า ตามที่กำหนดไว้ป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและให้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทุกคัน โดยฉพาะภายในห้องขับขี่ ทั้งนี้ให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ในขณะที่บรรยากาศที่ด่านพรมแดนสะเดาในวันนี้ยังคงมีรถขนส่งสินค้าทั้งไทยและมาเลเซียเดินทางเข้ามาตามปกติโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการคุมเข้มให้รถทุกคันโดยเฉพาะรถขนส่งมาเลเซียปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้

 

 

————————————