วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

ชาวโคกโพธิ์รวมพลังแห่งความจงรักภักดี ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

19 พ.ย. 2020
1014

เมื่อวันที่ (18 พ.ย. 63) ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ประชาชนชาวอำเภอโคกโพธิ์ นำโดย นายสมหมาย ศุกรวัติ ตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวโคกโพธิ์ ผู้นำศาสนา ผู้นำสตรี ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และ มวลชนคนรักในหลวง รวมพลังแห่งความจงรักภักดี ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมปกป้องสถาบัน และแสดงความรักความสามัคคีโดยประชาชนชาวอำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานีทุกหมู่เหล่านับพันคน ร่วมกันใส่เสื้อเหลือง และโบกธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ เพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา 

โดย ผู้แทนอิหม่ามโคกโพธิ์ กล่าวดุอารอ์ (ขอพร) ผู้นำสตรี และกลุ่มผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน กล่าวความรู้สึกที่มีต่อสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จากนั้น  ตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวโคกโพธิ์ ได้ยื่นหนังสือ ประกาศเจตนารมณ์ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยให้กับ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอโคกโพธิ์ เพื่อส่งต่อให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ต่อไป

 

——————————-