วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

ผบ.ฉก.นราธิวาส..ลุยเอง คุมเข้ม ลาดตระเวนตรวจทางน้ำ

ผบ.ฉก.นราธิวาส กำชับเพิ่มมาตรการ เข้มดูแลรักษาความปลอดภัย ตรวจลาดตระเวนเส้นทางน้ำตามลำน้ำบางนรา เขตพื้นที่อำเภอตากใบ ป้องปรามและจำกัดเสรีผู้ก่อเหตุความรุนแรง
 
เมื่อวันที่ 20 พ.ย.63 เวลา 1400-1700 พล.ต. ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะ ลงพื้นที่ตรวจลาดตระเวนทางน้ำ ตามลำน้ำ เขตอำเภอตากใบ เพื่อสำรวจพื้นที่,ป้องปรามและจำกัดเสรีผู้ก่อเหตุความรุนแรง
ในพื้นที่ตามแนวลำน้ำ 
 
ทั้งนี้พลตรีไพศาล หนูสังข์ ได้เน้นย้ำกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดและเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนป้องปราม บังคับใช้กฎหมาย ไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายตามแนวลำน้ำได้