วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ยกระดับป้องกันชายแดนเข้มงวด เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

หน่วยทหารชายแดนไทยในเขตพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30ชุดควบคุมป้องกันชายแดน กองร้อยป้องกันชายแดนที่3 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 45 และ 48 ยกระดับการลาดตระเวนและควบคุมพื้นที่ ตั้งแต่ตำบลมูโนะถึงชุมชนสวนมะพร้าว เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ระยะทาง 23กิโลเมตรอย่างเข้มงวดป้องกันบุคคลจากประเทศมาเลเซียการลักลอบเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายจากเหตุพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19ในพื้นที่เขตรัฐกลันตันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทางการมาเลเซียประกาศมาตรการควบคุมการสัญจรอย่างมีเงื่อนไข CMCO ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.-6 ธ.ค.63

ทั้งนี้สำหรับบุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายต้องยอมรับบทลงโทษ ตาม พ.ร.บ.เข้าเมือง 2522 ซึ่งมีอัตราโทษ ดังนี้

1.การเดินทางโดยเข้าออกในประเทศไทย ไม่ผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองจำคุกไม่เกิน 2 ปีและปรับไม่เกิน 20,000 บาท

2.การเดินทางโดยเข้าออกในประเทศไทย ไม่ผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยไม่ยื่นเอกสารตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงและไม่ผ่านการตรวจอนุญาตของเจ้าหน้าที่ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท

2.การนำหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยหรือช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทย จำคุกไม่เกิน 10 ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาท พร้อมทำการยึดเรือและรถยนต์ที่เป็นพาหนะในการนำพา

หากรู้ว่าคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยโดยช่วยเหลือหรือให้ที่พักอาศัยช่วยปกปิดซ่อนเร้นช่วยคนต่างด้าวไม่ให้ถูกจับกุม จำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ดังนั้นหากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชนทราบโดยทันทีเพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองและกักกัน

——————–