วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

เพราะเรารู้ว่า คำว่า..ไม่มีนั้น มันเป็นอย่างไร มอบบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชาวบ้านในพื้นที่

27 พ.ย. 2020
471

ที่ให้ไม่ใช่เพราะเรามีเหลือ แต่เพราะเรารู้ว่า คำว่า..”ไม่มีนั้น มันเป็นอย่างไร” โครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” มอบบ้านหลังที่ 11 ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีฐานะยากจน ในพื้นที่ อ.กรงปินัง จ.ยะลา  โดยในปีงปประมาณ 2564 พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้ตั้งเป้าสร้างบ้านมอบให้พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้ จำนวน 12 หลัง ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีฐานะยากจนหลังจากปีที่ผ่านมาได้มอบบ้านไปแล้ว จำนวน 10 หลัง

วันนี้ (27 พ.ย 63) พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้เป็นประธานส่งมอบบ้านให้แก่ นางสาว ชารีฮะ แสวงดี ณ บ้านเลขที่ 10/2 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยมี นายอำเภอกรงปินัง ผู้กำกับการตำรวจภูธรกรงปินัง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีส่งมอบบ้าน

ทั้งนี้ นางสาว ชารีฮะ แสวงดี เป็นบุคคลมีฐานะยากจน แต่มีจิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือสังคมส่วนรวมและทางราชการตลอดมา เป็นคนดี ที่ทุกฝ่ายในหมู่บ้านให้การยอมรับ ปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้างกรีดยาง รายได้วันละ 100 – 200 บาท ซึ่งมีความยากลำบากในการเลี้ยงครอบครัว ที่มีสมาชิกอยู่จำนวน 6 คน ที่อยู่อาศัยเป็นขนำเล็กๆชำรุดทรุดโทรม ตลอดจนในห้วงที่ผ่านมาได้รับผล กระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา จึงได้เล็งเห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชน โดยได้จัดทำโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ขึ้น โดยมอบหมายให้ หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ จัดกำลังพลชุดช่างร่วมกับผู้มีจิตอาสาเข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับครอบครัวผู้ที่มีฐานะยากจนเพื่อให้ได้ผ่านพ้นความทุกข์ยากไปด้วยกัน และเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่ายามประชาชนมีความเดือดร้อน ทหารไม่เคยทอดทิ้งท่าน

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าว ยังได้รับความร่วมมือ ความช่วยเหลือจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี  ทำให้การสร้างบ้านได้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ที่ได้ตั้งไว้ทุกประการ

———————-