วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

พบปะพี่น้องสมาพันธ์ไทยพุทธ จ.นราธิวาส  พูดคุยรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ในการช่วยเหลือพี่น้องไทยพุทธ

01 ธ.ค. 2020
517

ผอ.ศปพร. พบปะพี่น้องสมาพันธ์ไทยพุทธ จ.นราธิวาส และร่วมถวายปัจจัยแด่วัด-สำนักสงฆ์ ที่ประสบปัญหาการบิณฑบาต โครงการทำบุญ 122  วัด / สำนักสงฆ์ ใน จชต.

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.63 เวลา 09.30 – 14.30 น. พลตรีไพศาล หนูสังข์  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับ อาจารย์วิจิตร สกุลแก้ว ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสและคณะฯ พร้อม พบปะ พูดคุยรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ในการช่วยเหลือพี่น้องไทยพุทธ ตลอดจนการดูแล วัด,พระสงฆ์ และสำนักสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส  ค่ายกัลยานิวัฒนา อ.เมือง จ.นราธิวาส จากนั้น พลตรีไพศาล หนูสังข์ เดินทางเป็นประธานถวายปัจจัยและข้าวสาร แด่วัด และสำนักสงฆ์ ที่ประสบปัญหาการบิณฑบาต ยังไม่ได้รับกฐิน และผ้าป่า โครางการทำบุญ 122  วัด / สำนักสงฆ์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วย และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  ณ วัดพรหมนิวาส  อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ พลตรีไพศาล หนูสังข์  เน้นย้ำให้ความสำคัญ กับการดูแลพี่น้องไทยพุทธในพื้นที่โดยให้ หน่วยเฉพาะกิจจังหวัด จัดชุดช่างเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านไทยพุทธในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมแซมบ้านพักไทยพุทธ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ให้มีความแข็งแรงมั่นคง ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจ ที่จะไม่อพยพถิ่นฐานออกนอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา