วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567

ยกระดับคุณภาพชีวิตอาชีพผลไม้กวนของชุมชน ที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

03 ธ.ค. 2020
793

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.63 พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เปิดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนโครงการวิจัย การยกระดับคุณภาพชีวิตอาชีพผลไม้กวนของชุมชน ด้วยนวัตกรรมเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้ ที่วิสาหกิจชุมชนอิลยัสทุเรียนกวน ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ได้ริเริ่มจัดโครงการการใช้ประโยชน์ของผลการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อชุมชนและสังคม จนก่อเกิดการขยายผลองค์ความรู้ จากผลงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเมื่อวันที่ (2 ธ.ค.63) เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จะนำนวัตกรรมไปใช้ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอิลยัสทุเรียนกวน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุเรียนกวนแม่บ้านเกษตรกรบ้านบูเก๊ะ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุเรียนกวนแม่บ้านบูกิต เพื่อให้เกิดรายได้ ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันในชุมชนต่อไป

————————