วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567

ปล่อยแถวกำลังพิทักษ์เมืองเบตงป้องกันเหตุในพื้นที่ เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด -19

09 ธ.ค. 2020
491

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.63 ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เป็นประธานปล่อยแถวกองกำลังพิทักษ์เมืองเบตง 4 ฝ่าย ทั้งตำรวจ  ทหาร อส.  และกำลังภาคประชาชน เพื่อกวาดล้างอาชญากรรม และป้องกันเหตุความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดพิเศษ 10-13 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน ตามมติ ครม.กระตุ้นเศรษฐกิจไทย พร้อมเน้นย้ำการป้องกันโรคโควิด-19 ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีนายสุริยา บุญพันธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเบตง นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง หัวหน้าส่วนราชการ และกองกำลังในพื้นที่เข้าร่วม

นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้มอบนโยบายแก่กำลังเจ้าหน้าที่ทั้ง 4 ฝ่าย เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโดยไม่ประมาทจากเหตุการณ์ความไม่สงบและขอความร่วมมือกำลังทุกฝ่ายช่วยกันดูแลรักษาความปลอดภัยเมืองเบตง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เส้นทางที่จะเข้ามาสู่ตัวเมืองเบตง เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงฝากให้เจ้าหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวตามสถานบันเทิง ร้านค้า ช่วยกันสอดส่องเฝ้าสังเกตสิ่งผิดปกติ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันเหตุร้าย โดยร่วมกันแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และการป้องกันปราบปรามยาเสพติด และเหตุอาชญา กรรมต่าง ๆ

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำการป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดพิเศษ 10-13 ธันวาคม 2563 ที่จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศมาเที่ยวเบตงเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค ขอแนะให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19

—————————–