วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ยะลาเฝ้าติดตามสถานการณ์โควิด-19 ใกล้ชิด โดยเฉพาะการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

10 ธ.ค. 2020
471

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ จะสังเตเห็นว่า เริ่มมีบุคคลที่ลักบอบเข้าจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโดยผิดกฏหมายคือไม่ได้ผ่านการคัดกรองโควิด-19 และเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งจังหวัดยะลาหลายคนอาจมีความกังวลใจว่า อ.เบตง จะเป็นเส้นทางที่อาจจะมีการลักลอบเข้ามาของผู้คนที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย อาจมีความพยายามข้ามรั้วชายแดนเพื่อเข้ามาหนีภัยโควิด-19 แต่ก็ต้องชื่นชมทางเจ้าหน้าที่ที่คอยสกัดกั้นทุกครั้ง และนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามระบบสาธารณสุข จนทำให้ชาวยะลาปลอดภัยจากโควิด-19 มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง แม้ระยะหลังอาจมีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ก็ตาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ระบุว่า สำหรับเรื่องดังกล่าว ตนได้มีการกำชับกับทุกหน่วยในพื้นที่ของจังหวัดยะลาไปแล้ว ถึงเรื่องการเพิ่มความเข้มงวด  ยกระดับมาตรการกาป้องกันให้สูงขึ้น ด้วยการสกัดกั้นผู้ที่จะลักลอบเดินทางเข้ามาในจังหวัดยะลา โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ต้องพยายาค้นหาบุคคลที่หลบหนีเข้ามายังประเทศและเข้ามาพักอาศัยในจังหวัดยะลา อีกประการหนึ่งคือ การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน จริงอยู่ในระยะหลังที่ผู้คนมีความหย่อนยานในเรื่องของการใช้มาตรการอยู่บ้างเนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้น

แต่ในวันนี้สถานการณ์เริ่มที่จะกลัยมาอีกครั้ง ดังนั้นเร็วๆนี้ทางจังหวัดยะลา อาจมีการเริ่มประกาศใช้คำสั่งบางประการและเชิญผู้เกี่ยวข้องมาหารือกัน ทั้งส่วนราชการรรวมทั้งผู้ประกอบการ สุดท้ายคือ ขอให้ทุกคนเร่งสร้างความตระหนักให้กับประขาชนได้ทราบเพื่อเป็นการป้องกันในระยะยาวได้

 

———————