สังคมพหุวัฒนธรรม….สังคมแห่งวิถีเมืองปัตตานี (SATU PADU) เพราะเราคือพี่น้องกัน.

แม้ว่าปัตตานีจะเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเกิดส … อ่านเพิ่มเติม สังคมพหุวัฒนธรรม….สังคมแห่งวิถีเมืองปัตตานี (SATU PADU) เพราะเราคือพี่น้องกัน.