วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งทุกส่วนเตรียมพร้อมดูแลพื้นที่สร้างความมั่นใจโค้งสุดท้ายเลือกตั้งท้องถิ่น 20 ธ.ค.63

เมื่อวันที่ (14 ธ.ค. 63) พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ สั่งกำลังทุกส่วน เฝ้าระวังดูแลพื้นที่ ทั้งในหมู่บ้านและเขตเมือง สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในวันที่ 20  ธันวาคม นี้ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ไปตรวจเยี่ยมการทำงานของ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ กรมทหารพรานที่ 47 ซึ่งรับผิดชอบ ดูแลพื้นที่ อ.ยะหา อ.กาบัง และ  อ.กรงปินัง จ.ยะลา พร้อมเน้นย้ำกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท พร้อมรับสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เฝ้าระวังหมู่บ้าน ดูแลควบคุมพื้นที่ เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ประชาชน ก่อนจะร่วมปรุงอาหารและล้อมวงทานข้าวร่วมกับกำลังพล สร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

จากนั้นได้ลงพื้นที่ เขตเซฟตี้โซน เทศบาลนครยะลา พบปะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดปฏิบัติงาน ตลอดจนไทยอาสาป้องกันชาติ มอบแนวทางการปฏิบัติ เน้นย้ำดูแลความปลอดภัยในเขตเมืองเป็นหลัก ใช้มาตรการเชิงรุก สอดส่องดูแลพื้นที่สร้างความปลอดภัยสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท  เสียสละ และมีความพร้อมทุกสถานการณ์ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุด 

พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ 20 ธันวาคมที่จะถึงนี้ ถือเป็นช่วงสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงลงมาเน้นย้ำการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกพื้นที่เขตเมืองให้พร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาตนได้มีเฝ้าติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งเท่าที่ติดตามมาในพื้นที่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมมือช่วยกันดูแลในพื้นที่เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมได้แจ้งไปยังหน่วยกำลังต่าง ๆ ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและป้องปรามกลุ่มต่าง ๆ ที่อาจก่อกวนสร้างความวุ่นวายในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งได้

ทั้งนี้ ความเห็นต่างทางการเมืองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ แต่ต้องไม่ใช้ความรุนแรงตอบโต้กัน ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนหากพื้นที่ใดมีเบาะแสพบว่ามีความขัดแย้งทางการเมืองถึงขั้นจะใช้ความรุนแรงก็ขอให้แจ้งมายังเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้เข้าไปป้องกันไม่ให้ลุกลามจนปัญหาบานปลายได้ นอกจากนี้ ในการดูแลพื้นที่ในวันเลือกตั้ง 20 ธันวาคมนั่น ขณะนี้ ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจในพื้นที่ต่างๆ ได้มีการเตรียมการ ซักซ้อมการปฏิบัติ ในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มั่นใจและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามครรลองประชาธิปไตย  เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม

————————