วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

รองฯผู้ว่ายะลา ให้ความรู้ผู้ต้องราชทัณฑ์เรือนจำกลางยะลา

15 ธ.ค. 2020
464

เมื่อวันนี้ (14 ธ.ค. 63) มูลนิธิเพื่อการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้จัดโครงการ ยุติธรรมนำสันติสุข เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ ที่บูรณาการหลักการศาสนา รวมทั้งเรื่องการดำรงชีวิตภายใต้หลักการครองตนที่ถูกต้องตามหลักศาสนา แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางยะลา    เพื่อเพิ่มทักษะชีวิตและให้กำลังใจแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ อันแสดงออกถึงความห่วงใยและปรารถนาดีของสังคมภายนอกต่อผู้ต้องราชทัณฑ์ โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมกับ นายรื่นเริง นุ่นสง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลา

นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา  กล่าวว่า  กิจกรรมการอบรมของมูลนิธิฯ ครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ต้องราชทัณฑ์มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะชีวิต ตามหลักวิชาการ และศาสนา เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างสุขแก่ตนเองในการใช้ชีวิต เพราะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ทำให้มีกำลังที่จะเรียนรู้เข้าใจตนเอง และกลับไปอยู่ในสังคม โดยไม่สร้างความขัดแย้งเดือดร้อนแก่ตนเอง และผู้อื่นอีก อันเป็นการสร้างความสงบสุข และสันติแก่สังคมอีกทางหนึ่ง อย่างน้อยก็เติมเต็ม ความผูกพัน ความรัก ความห่วงใยและห่วงหาอาธรในครอบครัว และสังคมที่ตนเองอยู่

ทั้งนี้ ก็ขอให้พี่น้องที่ต้องราชทัณฑ์อยู่ในเรือนจำทุกคน ได้เป็นกำลังสำคัญในการกลับไปสร้างและพัฒนาท้องที่ในพื้นที่นี้ ให้เป็นพื้นที่ ที่เรียบร้อย สงบสุข และน่าอยู่ น่าเยี่ยมเยียนมีมิตรไมตรีที่ดีกันต่อไป

———————-