วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การรักษาความปลอดภัยค่ายสิรินธร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่สงบ

 

ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การรักษาความปลอดภัยค่ายสิรินธร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่สงบ คุ้มครองความปลอดภัยของกำลังพลและครอบครัวภายในค่ายสิรินธร ณ  ศาลาพินประเสริฐ ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

 

 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมหน่วยกำลังภายในค่ายสิรินธร และหน่วยข้างเคียง 14 หน่วย ร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการรักษาความปลอดภัยค่ายสิรินธร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่สงบ คุ้มครองความปลอดภัยของกำลังพลและครอบครัวภายในค่ายสิรินธร ตลอดจนเพื่อให้กำลังพลเกิดความพร้อมและความชำนาญแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการกู้ชีพ/กู้ภัย ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างปลอดภัย โดยมี พันเอก นิติ  ติณสูลานนท์ รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในการซักซ้อม

 

 

อย่างไรก็ตาม การซ้อมแผนเผชิญเหตุดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ต้องการให้พื้นที่บริเวณค่ายสิรินธรปราศจากการก่อเหตุรุนแรงทุกรูปแบบ โดยมีหน่วยเข้าร่วมการซักซ้อม ประกอบด้วย กรมทหารราบที่ 152, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152, หมวดระวังป้องกันอโณทัยที่ 1, หมวดระวังป้องกันหน่วยเฉพาะกิจยะลา, หมวดหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิดหน่วยเฉพาะกิจอโณทัย, กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลหน่วยเฉพาะกิจอโณทัย, ชุดควบคุมที่ 953 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข, ชุดควบคุมที่ 543 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข, หน่วยบินทหารบกหน่วยเฉพาะกิจอโณทัย, หน่วยข่าวกรองทหารกองพลทหารราบที่ 15, กองร้อยทหารพรานที่ 2010 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20, หมวดสารวัตรทหารสนามที่ 2, หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4102 และศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้