วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ต่อไปอีก 3 เดือน

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีการพิจารณาการขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก 3 เดือนตามปกติ ซึ่งเดิมจะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ โดยจะมีผล 20 ธันวาคมนี้ ถึง 20 มีนาคม 2564

ยกเว้นในอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ,อำเภอเบตง จังหวัดยะลา, อำเภอสุไหงโกลก อำเภอสุคิริน อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

นอกจากนี้ คาดว่าที่ประชุมอาจมีการรายงานสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย และประเทศเพื่อนบ้าน รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศด้วย

 

————————-