วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

ความจำเป็น…ทำไม?ทหารต้องเข้าโรงเรียน

16 ธ.ค. 2020
900

คำถามหนึ่งที่มักได้ยินบ่อยและมีการโพสต์ข้อความตั้งคำถามและแสดงออกถึงความไม่พอใจในสื่อสังคมออนไลน์  ทำไม?.. เจ้าหน้าที่ทหารต้องเข้าไปในโรงเรียน ซึ่งในโรงเรียนไม่ใช่สถานที่ที่ทหารควรจะเข้าไปทำกิจกรรม อีกทั้งยังมีการกล่าวหาว่าเป็นการรบกวนเวลาเรียนของนักเรียน เวลาสอนของ เจ๊ะฆู อะไร? คือสาเหตุสำคัญในการตั้งข้อรังเกียจทหารและต่อต้านเช่นนั้น และด้วยเหตุผลอะไร เจ้าหน้าที่ทหารจึงต้องเข้าไปร่วมทำกิจกรรมในโรงเรียน

เป็นที่ทราบกันดีว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ใช้ภาษามลายูถิ่นในการสื่อสาร ประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ก็ย่อมมีความแตกต่างจากภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ การศึกษาก็เช่นเดียวกันนอกจากเรียนวิชาสามัญแล้ว เด็กเล็กต้องไปเรียนที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด หรือ “ตาดีกา” หรือแม้กระทั่งการเรียนการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานในตอนกลางคืน โตขึ้นมาหน่อยไปเรียนต่อในสถาบันศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อให้มีความรู้ตามหลักคำสอนของศาสดา

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยืดเยื้อยาวนานเชื่อกันว่าปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนโดยเจ๊ะฆูในสถานศึกษา ตาดีกา ปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ด้วยการบิดเบือนหลักคำสอนศาสนา ประวัติศาสตร์ อีกทั้งที่ผ่านมากลุ่ม ผกร.ใช้โรงเรียนเหล่านี้เป็นสถานที่ฝึกแนวร่วม ซ่องสุมอาวุธ ใช้เป็นที่หลบซ่อนตัว และผลิตวัตถุระเบิด

เจ้าหน้าที่ทหารจึงมีความจำเป็นต้องเข้าไปในโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้เจ๊ะฆูบางคนที่กลุ่มขบวนการส่งมาทำการปลุกระดมบ่มเพาะลูกหลานของเรา อันเป็นต้นเหตุของปัญหา บ้างเข้าไปเป็นครูช่วยสอนช่วยสอนเสริม ในบางวิชา ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด หรือ“ตาดีกา”ที่ขาดแคลนครู อีกทั้งยังช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ บุคลากรทางการศึกษาจากผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ และช่วยเหลือในการทำกิจกรรมของครูและเด็กในวันสำคัญๆ และนี่คือสาเหตุ ทำไม?.. ทหารต้องเข้าโรงเรียน

————————-