วันพฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2566

ช่วยกันนำเสนอเรื่องราวความจริง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทย

18 ธ.ค. 2020
733

ทุกวันนี้ต้องยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสาร ที่ทุกคนสามารถนำเสนอข่าวสารเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วฉับพลันทันที  แต่ที่น่ากลัวก็คือ ข้อมูลข่าวสารที่มีการนำเสนอออกมาในสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันนั้น กลับมีเรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องจริงอยู่เป็นจำนวนมาก  ซึ่งมีการแต่งแต้มสีสันและสร้างเรื่องราวอันเป็นเท็จ แล้วปล่อยออกมาให้สาธารณชนคนทั่วไปได้ซึมซับรับรู้และหลงเชื่อในข่าวสารนั้นอย่างผิดๆ โดยไม่รู้ตัว ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งในสังคม

ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของเราประชาชนคนทั่วไปทุกคน ที่จะต้องมีความรอบคอบรอบรู้ในเรื่องราวต่างๆ ให้เท่าทันเหตุการณ์และความเป็นจริงที่เกิดขึ้น แล้วช่วยกันนำเสนอความจริงเข้าสู่สังคม หากว่ามีกำลังพอก็ควรที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกัน กล่าวทุกข์ร้องโทษคนที่นำเสนอข่าวสารเท็จที่ทำให้สังคมไทยเกิดความสับสน และเข้าใจผิดในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ความจริงได้รับการเปิดเผยและแสดงออกมาให้สังคมไทยโดยรวมได้รับรู้ และร่วมกันแก้ไขหาทางเดินร่วมกันเพื่อไปสู่จุดหมายของบ้านเมือง คือ การอยู่ดีมีสุข ช่วยกันนำสังคมแห่งความโอบอ้อมเอื้อเฟื้อด้วยมิตรไมตรีกลับคืนมาสู่สังคมไทยโดยรวม

 

——————————