วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

เตรียมเปิดโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” ประจำปี 2564 (Satu Padu) #เพราะเราคือพี่น้องกัน…

22 ธ.ค. 2020
848

วันที่ (21 ธ.ค.63) เวลา 15.00 น. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี 2564 โดยมี นายอะหมาน หมัดอะดัม รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการสายกิจการองค์กร สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และ อิหม่ามวุฒิ นาฮิม มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ ร่วมแถงข่าว ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ

โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง เป็นโครงการของกองทัพเรือ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข (Satu Padu) เพราะเราคือพี่น้องกัน ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม และจะทำให้กลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) และเยาวชน สามารถเชื่อมต่อความรู้สึกที่ดีดังกล่าว ไปยังครอบครัวของตนเองและชุมชนที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี

รวมทั้งปลูกฝังความรักชาติและความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยให้แก่คณะเยาวชนและคณะดาอี ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยนำคณะเยาวชนและคณะดาอีเดินทางมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวตามหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด (มหาชน) และมัสยิดมีอุลค็อยรียะห์ เป็นต้น

สำหรับในปีงบประมาณ 2564 นี้ กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 60 คน รวมจำนวน 240 คน ในระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 – เดือน มิถุนายน 2564 ซึ่งจะทำให้น้องๆ เยาวชนได้เปิดโลกทัศน์และได้รับประสบการณ์ที่ดี จากการเดินทางไปทัศนศึกษายังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในประเทศ อันเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มเยาวชน และเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ ที่ได้เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของกองทัพเรือ เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นพลังและแรงใจสำคัญที่จะก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกัน ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสันติวิธี และยั่งยืนต่อไป

——————————-