วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

ซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ 8 เมืองหลัก อ.สุไหงโก-ลก

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.63 นายอภินันท์ ชาจิตตะ ปลัดอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นประธานการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ 8 เมืองหลักเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยกำลังให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  โดยจำลองเหตุการณ์ว่ามีผู้ต้องสงสัยนำรถจักรยานยนต์บอมส์เข้ามาก่อเหตุในพื้นที่และหน่วยกำลังติดตามจับกุมคนร้ายด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยกำลังทุกฝ่าย

นายอภินันท์ ชาจิตตะ ปลัดอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก/ผอ.ศปก.อ.สุไหงโก-ลก ให้ความสำคัญกับการวางมาตรการป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ โดยกำชับให้มีการซักซ้อมแผนเสมือนจริงที่เน้นความเป็นเอกภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งไม่เพียงบุคคล ยานพาหนะ และอุปกรณ์เครื่องมือ แต่รวมถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงที่ต้องเป็นเอกภาพไม่ซ้ำซ้อนกัน ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

———————-