วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

หน่วยเฉพาะกิจยะลา มอบถุงยังชีพแก่หน่วยขึ้นตรง เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดยะลา

24 ธ.ค. 2020
432

หน่วยเฉพาะกิจยะลา มอบถุงยังชีพแก่หน่วยขึ้นตรง ตามโครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชน  กลุ่มเปราะบาง เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดยะลา

 

 

เมื่อ 24 ธันวาคม 2563  เวลา 09.30 น. ที่หน่วยเฉพาะกิจยะลา ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลขและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ที่เป็นหน่วยขึ้นตรงของหน่วยเฉพาะกิจยะลา เพื่อให้หน่วยได้นำไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” จำนวน 232 ราย โดยมี ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลข, ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 

 

สำหรับโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” ที่ผ่านมา หน่วยเฉพาะกิจยะลาได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางไปแล้ว 1 ครั้ง จำนวน 232 ราย และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่หน่วยเฉพาะกิจยะลาได้จัดขึ้น โดยการจัดทำถุงยังชีพ ประกอบด้วย สิ่งของอุปโภค-บริโภค และ ยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ให้กำลังพลของหน่วยนำไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เป้าหมายพร้อมกับพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ร่วมกับ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ชุดหมอเดินเท้า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพตำบล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ตลอดจน เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาต่อไป