วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

“ยกระดับคุณภาพชีวิต”ผลิตถุงผ้าคลุมรองเท้าสำหรับเดินบนสกายวอล์ค สร้างรายได้เสริมหลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ (23 ธ.ค.63) ที่บ้านวังใหม่ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นางมธุรส ดีเสมอ ประธานกลุ่มแม่บ้านบ้านวังใหม่ได้นำสมาชิกร่วมกันผลิตถุงผ้าคลุมรองเท้า สำหรับใช้เดินบนพื้นกระจกสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และป้องกันพื้นกระจกที่ระเบียงชมวิวได้รับความเสียหาย ซึ่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส และอบต.อัยเยอร์เวงให้ชาวบ้านในชุมชนผลิต เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรี โดยวัสดุอุปกรณ์ในการทำไม่ยุ่งยาก มีเพียงจักรเย็บผ้า ผ้าโทเรย์หลากสีสัน ยางยืด เข็ม และด้าย

นางมธุรส ดีเสมอ ประธานกลุ่มแม่บ้านบ้านวังใหม่ เปิดเผยว่า ถุงผ้าคลุมรองเท้าสำหรับเดินบนสกายวอล์คเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ของกลุ่มแม่บ้านบ้านวังใหม่ หลังจากที่เคยผลิตหน้ากากผ้า และกระเป๋ารักษ์โลกมาก่อนหน้านี้ โดยหลังจากที่มีการเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีนักท่องเที่ยวชาวไทยทั่วทุกสารทิศ เดินทางมาชมความงามของทะเลหมอกอัยเยอร์เวง และชมทิวทัศน์ของผืนป่าฮาลาบาลา บนอาคารสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส และอบต.อัยเยอร์เวง ได้ให้กลุ่มสตรีตำบลอัยเยอร์เวงผลิตถุงผ้าคลุมรองเท้าขึ้น เพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวที่มาขึ้นชมสกายวอล์ค โดยแบ่งการผลิตจาก 9 หมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้านละ 1 สี สมาชิกต้องผลิตให้ได้คนละ 50 ชิ้น รวมกันให้ได้สัปดาห์ละ 1,000 ชิ้น เพื่อนำไปรวมกันในนามกลุ่มสตรีตำบลอัยเยอร์เวง และนำไปวางจำหน่ายตรงจุดทางขึ้นสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง โดยมีทั้งขนาดเท้าเด็กและผู้ใหญ่ เด็กราคา คู่ละ 25 บาท ผู้ใหญ่ราคาคู่ละ 30 บาท เฉลี่ยแล้วกลุ่มแม่บ้านจะมีรายได้ 5,000 บาทต่อสัปดาห์ ถือเป็นรายได้เสริมที่ดี ในช่วงที่ทุกคนได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และไม่มีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร ทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

ด้านนายอารี หนูชูสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง กล่าวว่า อาคารสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับของประเทศไปแล้ว มีนักท่องเที่ยวทั่วทุกภาคของประเทศเดินทางมาเที่ยวช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก ในการขึ้นชมสกายวอล์ค นักท่องเที่ยวจะต้องสวมถุงผ้าคลุมรองเท้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และป้องกันพื้นกระจกที่ระเบียงชมวิวเสียหาย โดยจะมีตัวแทนกลุ่มสตรีตำบลอัยเยอร์เวงมาจำหน่ายในแต่ละวัน ซึ่งรายได้บางส่วนจากการจำหน่ายถุงผ้าคลุมรองเท้าดังกล่าว จะนำไปบริหารภายใน เช่น เป็นค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ และบริเวณอาคารสกายวอล์ค

เนื่องจากทางสกายวอร์คยังไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าชม นักท่องเที่ยวยังคงเข้าชมได้ฟรีในช่วงนี้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ อบต.อัยเยอร์เวง คอยอำนวยความสะดวก และตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวิถี New Normal

—————————