วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

จนท.ร่วมซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถให้กำลังพล

25 ธ.ค. 2020
490

วันที่ (24 ธ.ค. 63) พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48  มอบหมายให้ฝ่ายยุทธการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เข้าร่วมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ “ตามยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม” ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้กำลังพล รวมถึงทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่  อีกทั้งสามารถบูรณาการขับเคลื่อนในการนำกำลังอาสาสมัครประจำพื้นที่มาปฏิบัติงานร่วมกับกำลังของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ซึ่งมีนายธีรพงศ์ ศรีจันทร์ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานในกิจกรรม และเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครประจำพื้นที่ ส่วนราชการ หน่วยงานในพื้นที่ร่วมทำการซักซ้อมแผน

การซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย มีการจำลองสถานการณ์ตั้งสมมุติฐาน คนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่ บริเวณใกล้ป้อม ชรบ. บ้านเจาะเกาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบูกิต เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 นาย ต่อมาขณะที่ชุดเคลื่อนที่เร็วของกองร้อยทหารพรานที่ 4816 เข้าให้การช่วยเหลือได้ตรวจพบการตัดต้นไม้ และโปรยตะปูเรือใบ เพื่อสกัดกั้นการเข้าให้การช่วยเหลือ

ทั้งนี้ ได้มีการเน้นย้ำความพร้อม ทั้งการติดต่อสื่อสาร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การเตรียมการป้องกัน และการเข้าที่เกิดเหตุ จนปิดสถานการณ์การซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย

————————