วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

จนท.ตรวจพบการลักลอบตัดไม้ภายในเขตพื้นที่ป่าสงวน ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 27ธ.ค.63 จนท.แผนกภัยความมั่นคงฯ กปก.สขว.กอ.รมน.ภ.4 สน.ประสานงาน จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.6 (สะบ้าย้อย), จนท.สายตรวจ อช.สันกาลาคีรี และ จนท.ชป.ป่าไม้ ฉก.ตชด.43/ร้อย ตชด.433 ร่วมกันออกตรวจป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ภายในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่ บ้านทัพยาง ม.8 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

เนื่องจากได้รับแจ้งจากคนให้ข่าวว่า มีการลักลอบตัดไม้ ทำไม้ท่อน ไม้หลา ในเวลากลางคืน แล้วจะขนย้ายไม้ในเวลาหัวค่ำและเช้ามืด ไปขายลานไม้หรือรับซื้อไม้ป่าในพื้นที่ใกล้เคียง

คณะเจ้าหน้าที่ตรวจพบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถูกลักลอบตัดไม้ทำลายป่าใหม่จำนวน 3 แปลง ดังนี้

แปลงที่ 1 ที่บนภูเขาความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 178 เมตร เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้ และป่าควนกำแพง เป็นการลักลอบตัดไม้มีค่าขนาดเล็ก เช่น ไม้ฝาด ไม้กอ และไม้อื่นๆ จำนวนมาก ด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ในเวลากลางคืน เพื่อทำไม้ท่อน ไม้หลา ไปขายลานไม้ ร้านรับซื้อไม้ ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเสียหายได้ประมาณจำนวน 4 ไร่

แปลงที่ 2 ที่บนภูเขาความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 161  เมตร เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้ และป่าควนกำแพง เป็นการลักลอบตัดไม้มีค่าขนาดเล็ก เช่น ไม้ฝาด ไม้กอ ไม้ขนุนปาน และไม้อื่นๆ จำนวนมาก ด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ในเวลากลางคืน เพื่อทำไม้ท่อน ไม้หลา ไปขายลานไม้ ร้านรับซื้อไม้ บริเวณนี้ได้เคยจับุมมาแล้วครั้งหนึ่ง คนหลบหนี ยึดเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมอุกรณ์ มาแล้ว กลับมาลักลอบตัดไม้อีก

แปลงที่ 3 ที่บนภูเขาความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 239 เมตร เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้ และป่าควนกำแพง เป็นการลักลอบตัดไม้มีค่าขนาดเล็ก เช่น ไม้ ฝาด ไม้กอ ไม้เอ๊าะ ไม้ขนุนปาน และไม้อื่นๆ จำนวนมาก ด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ในเวลากลางคืน เพื่อทำไม้ท่อน ไม้หลา ไปขายลานไม้ ร้านรับซื้อไม้ ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเสียหายได้ประมาณจำนวน 9 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา

ขณะตรวจยึด/ตรวจสอบ ไม่พบผู้หนึ่งผู้ใดในพื้นที่เกิดเหตุ เพิ่งหลบหนีไปก่อน จนท.ไปถึง เนื่องจากเป็นภูเขาสูง ประกอบกับมีสัญญาณโทรศัพท์ กลางคืนไปซุ่มจับ ได้ยากมากเนื่องจากเข้ามีคนเฝ้า จนท.และเฝ้าเส้นทาง ขณะนี้ได้ข่าวลักลอบตัดไม้ออกจากป่าทั่วไปในหลายจังหวัด หลายอำเภอ

ที่เกิดเหตุ ภายในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้ และป่าควนกำแพง ท้องที่ บ้านทัพยาง ม.8 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ต้นน้ำแม่น้ำเทพา

โดยกล่าวหาว่า ผู้ที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า กระทำความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484  และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

มอบหมายให้ จนท.ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.6 (สะบ้าย้อย) จัดทำบันทึกแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ พงส.สภ.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

—————————–