วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2566

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดเฝ้าระวังเหตุ คุมเข้มเข้าออกตลอดแนวชายแดน ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19

31 ธ.ค. 2020
433

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดเฝ้าระวังเหตุ จังหวัดระนอง เฝ้าระวังความปลอดภัยในทุกมิติ คุมเข้มเข้าออกตลอดแนวชายแดน ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19

เมื่อ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น ที่จุดตรวจคัดกรอง โควิด 19 บริเวณหน้าด่านศุลกากรจังหวัดระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อเน้นย้ำข้อปฏิบัติที่สำคัญในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 หลังรับรายงานมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดระนอง 1 ราย และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือจังหวัดระนองเป็นพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมาร์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อมาอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีกำลังเจ้าหน้าที่คุมเข้มตลอดแนวชายแดนสกัดกั้นการลักลอบเข้ามาของแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมาย นั่นจะส่งผลให้การระบาดของโรคกระจายในวงกว้างมากขึ้น

 

หลังจากที่มีการตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการป้องกันตนเอง และอวยพรปีใหม่ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองโควิด 19 ที่ได้มีการประสานการบูรณาการงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ยังด่านศุลกากรจังหวัดระนองแล้ว แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางต่อไปยัง จุดเฝ้าระวังเหตุเครือข่ายภาคประชาชนวิทยุเครื่องแดง จังหวัดระนอง เพื่อเยี่ยมเยียนสร้างขวัญให้กำลังใจแก่สมาชิก ที่ถือเป็นกำลังภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง สร้างความปลอดภัยในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมีพี่น้องประชาชนเข้ามาในพื้นที่ สมาชิกวิทยุเครื่องแดงรีสอร์ทสำคัญในการให้บริการพี่น้องประชาชนรวมไปถึงเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ เฝ้าระวังความปลอดภัยในทุกมิติให้เกิดขึ้นในพื้นที่

》พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “ในส่วนของจังหวัดระนองมีการร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี จังหวัดระนองถือว่าเป็นจุดเสี่ยงจุดหนึ่ง เนื่องจากมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เพิ่มมาตรการสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ตลอดจน ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วย ต้องสวมหน้ากากป้องกัน สวมถุงมือ เจลล้างมือ หน้ากากที่จะสวมใส่เวลาเราไปสัมผัส ไปเจอกับพี่น้องประชาชนที่เดินทาง เพราะมันมีความเสี่ยงตลอดเวลา เพราะฉะนั้นอุปกรณ์เหล่านี้ วันนี้เรามีสนับสนุนให้สำหรับเจ้าหน้าที่ กองทัพบก โดย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ก็ได้มีความห่วงใย ได้เน้นย้ำทุกจุดตรวจ จุดบริการประชาชนให้เตรียมความพร้อมไว้ตลอด และก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้ทุกส่วนเน้นการบูรณาการร่วมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ และฝ่ายพลเรือน สร้างภาวะการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องคนแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ ขอให้มีความร่วมมือร่วมใจกัน สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม การ์ดอย่าตก ส่วนกำลังป้องกันชายแดนจะยังคงคุมเข้มตรึงพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้ประชาชนมีความมั่นใจต่อการทำงานที่เข้มแข็งของเจ้าหน้าที่รัฐ