วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

แม่ทัพลุยใจกลางเมืองหาดใหญ่ สร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด 19

31 ธ.ค. 2020
365

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย ใจกลางเมืองหาดใหญ่ สร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยเมือง คู่ขนานป้องกันโรคโควิด 19

 

 

เมื่อ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน ที่เดินทางในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2564 รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 จากนั้นได้มอบเจลแอลกอฮอล์ และสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดบริการประชาชน ของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 บริเวณถนนหน้าค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเน้นย้ำให้มีจิตสาธารณะในการบริการพี่น้องประชาชน  ตระหนักถึงความปลอดภัยในความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด 19 เป็นสำคัญ ก่อนลงพื้นที่ใจกลางเมืองเศรษฐกิจ ของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เยี่ยมผู้ประกอบการร้านค้า และเครือข่ายเฝ้าระวังวิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคง ศูนย์มณโฑหาดใหญ่ ที่มีสมาชิกของเครื่อข่ายทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันพื้นที่เขตเมืองให้มีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ในเทศกาลปีใหม่

 

 

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจสมาชิกเครือข่าย ก่อนมอบแนวทางการปฏิบัติว่า “อำเภอหาดใหญ่ถือเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เราต้องตื่นตัวต่อทุกสถานการณ์อยู่เสมอ สอดส่องดูแลเหตุน่าสงสัย เป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังเหตุในพื้นที่ เพื่อทำลายความพยายามในการก่อเหตุของผู้ก่อความไม่สงบที่อาจจะสร้างผลกระทบต่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชน ช่วยกันเฝ้าระวังทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อสร้างความอบอุ่นปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งหาดใหญ่ที่ถือเป็นหัวใจหลักทางเศรษฐกิจ สมาชิกทุกคนต้องสามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติ และรายงานเหตุการณ์ได้อย่างทั่วถึง ทันเวลา ถือเป็นการสร้างความร่วมมือสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในท้องที่ ตามนโยบายการสร้างความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทน คู่ขนานกับการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ด้วยการป้องกันตนเอง การ์ดอย่าตก และสังเกตุคนรอบข้าง หากมีสิ่งผิดปกติแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที”