วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

มอบขวัญและกำลังใจ หน่วยทหารพรานในพื้นที่ปัตตานี นราธิวาส เน้นย้ำการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชน

03 ม.ค. 2021
427

 

แม่ทัพภาคที่ 4 ติดตามผลการปฏิบัติงาน มอบขวัญและกำลังใจ หน่วยทหารพรานในพื้นที่ปัตตานี นราธิวาส เน้นย้ำการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชน

เมื่อ 3 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 44 อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมติดตามคดีสำคัญในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ตลอดจนให้หน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ สร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชน เป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่รัฐ ดำเนินการด้านการข่าวเชิงรุก ทั้งการเมืองและการทหาร ทำพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย โดยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว บูรณาการกำลังควบคุมพื้นที่ ทั้งพื้นที่ชายแดน ป่าภูเขา และพื้นที่ตอนใน ลาดตระเวนกดดัน บังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ เพื่อลดความพยายามการก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพ และติดตามเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนมาดำเนินการทางกฎหมายโดยเร็ว ก่อนพบปะกำลังพล เพื่อให้โอวาท มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมไปถึงหน้ากากอนามัย และสเปร์แอลกอฮอล์ป้องกันโควิด 19 สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “วันนี้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานของกำลังเจ้าหน้าที่ทหารพราน ที่ถือเป็นกำลังสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ขอให้กำลังเจ้าหน้าที่ หน่วยไหนที่มีความเสี่ยง ล่อแหลมต่อการก่อเหตุ ต้องวางมาตรการปฏิบัติคุมเข้มสถานการณ์ ให้เกิดความเรียบร้อย ปฏิบัติการด้านการข่าวแบบเชิงรุก โดยใช้ภาคประชาชนมามีส่วนร่วม ปฏิบัติการทหารแบบเชิงรุก ลาดตระเวน กดดันกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยง ล่อแหลม เพื่อลดความพยายามในการก่อเหตุ ติดตามบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบโดยใช้หลักมนุษยธรรม สร้างความเชื่อมั่น ปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนให้ได้ ขอให้กำลังใจแก่กำลังพลทุกนาย ที่เป็นคนเสียสละมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน ขอให้มีความพร้อมในการรับกับสถานการณ์ในทุกรูปแบบ ถึงแม้มีความยากลำบากแต่ขอให้คิดคำนึงว่ามันคือหน้าที่ ในการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ขอให้ยึดมั่นในยุทธศาสตร์การเป็นคนดีเป็นสำคัญ เข้าใจหน้าที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งนั่นจะทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุข และมัประสิทธิภาพ ขอเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพวกเราในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป