วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

ผบ.ทสส.ติดตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย สกัดกั้นผู้ลักลอบหนีคนเข้าเมืองตามแนวชายแดนสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

 

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่ติดตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย พร้อมการสกัดกั้นผู้ลักลอบหนีคนเข้าเมืองตามแนวชายแดนสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

 

 

7 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ  ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร เดินทางลงพื้นที่รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดน​ สั่งกำชับเพิ่มมาตรการ คุมเข้ม สกัดกั้นป้องกันการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวในทางช่องธรรรมชาติให้เข้มงวดรัดกุมมากยิ่งขึ้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสcovid  19 ระลอกใหม่  โดยมี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมคณะลงพื้นที่ พร้อมด้วยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ตลอดจนส่วนราชการทีเกี่ยวข้องร่วมประชุม

 

 

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร กล่าวว่า มาครั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ covid – 19 ระลอกใหม่ขึ้น และจากที่ได้รับฟังสรุปภาพรวมของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสcovid -19 และผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดน รวมทั้งมาตรการ คุมเข้ม สกัดกั้นป้องกันการลักลอบข้ามแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวมถึงมาตรการความพร้อมด้านสาธารณสุขของจังหวัด และการดำเนินการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยถึงขณะนี้จังหวัดนราธิวาสพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย ซึ่งอยู่ในการควบคุมของจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด สำหรับการควบคุมสถานการณ์ตามแนวชายแดนนั้นได้รับความร่วมมือจากผู้นำในท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จึงมีความมั่นใจถึงการทำงานร่วมกันในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส ว่าจะสามารถสกัดกั้นแรงงานต่างชาติที่หลบหนีเข้ามาได้  โดยที่ผ่านมาสามารถจับกุมแรงงานที่แแบลักลอบเข้ามาได้โดยตลอด  อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีมาตรการอย่างเข้มงวดเช่นกัน

 

 

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการทุ่มเทและเสียสละ ปฏิบัติภารกิจในการดูแลพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงมาตรการการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ และมีมาตรฐานในการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ covid19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

จากนั้น พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ได้ลงพื้นที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนเทศบาล 4 เทศบาล เมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น สร้างความประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก จนถึงขณะนี้มีผู้อพยพมาพักอาศัยยังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโรงเรียนเทศบาล 4 แล้ว จำนวน 67 ครัวเรือน รวม 232 คน จาก 7 ชุมชน