วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะพูดคุยขับเคลื่อนนโยบายสร้างสันติสุขในพื้นที่นราธิวาส

12 ม.ค. 2021
780

เมื่อวันที่ (11 ม.ค.64) พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วย นายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ์นายอำเภอรือเสาะ พันเอก ทรงเดช  สุกนุ้ย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 พันตำรวจเอก ชาตรี  สุวรรณคช ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์  แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในโอกาสลงพื้นที่พบปะพูดคุยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่น/ท้องที่ อำเภอรือเสาะ และอำเภอศรีสาคร  จำนวน 60 คน ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP แฮนด์ อิน แฮนด์เลขที่  145/3 หมู่ 5 ตำบลรือเสาะ  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการสร้างสันติสุขพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “เวทีร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมเคียงข้างสร้างสุข”

โอกาสนี้ พลโท เกรียงไกร ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการแฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะพร้อมรับฟังผลการดำเนินงาน ซึ่งวิสาหกิจชุมชน แฮนด์ อิน แฮนด์ เป็นโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับคนพื้นที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ/ผู้จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการแฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ กล่าวว่า แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ติดตามการดำเนินงานฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ มาตลอด ตั้งแต่ยังดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 4 โดยในวันนี้ (11 ม.ค.64) มีความตั้งใจมาเยี่ยมชมให้กำลังใจ  ได้กล่าวยกย่องชื่นชม เพราะสามารถจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมนี้ได้สนับสนุนสินค้าของโครงการฯ เพื่อเป็นของขวัญให้กับภาคส่วนต่าง ๆ จำนวน 150,000 บาท ด้วย

 

———————