วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

แม่ทัพภาคที่ 4 เสริมสร้างความเข้าใจแก่สถาบันศึกษา “มีส่วนร่วมพัฒนา นำพาสันติสุข”

13 ม.ค. 2021
940

วันนี้ (13 มกราคม 2564) เวลา 10.30 น. พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางไปยังโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะกับ นายมูฮัมมัด  หะยีเต๊ะ บาบอโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ และนายกสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดปัตตานี ตลอดจนคณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ เพื่อพูดคุยเสริมสร้างความเข้าใจแก่สถาบันการศึกษาให้เข้ามามีบทบาทเดินหน้าการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกิจกรรมและการเรียนรู้จากตำรา และประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างเปิดกว้างและเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างลึกซึ้ง รวมถึงการอบรมของผู้นำต่าง ๆ ของกลุ่มนักศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างในสังคมแสดงออกถึงความต้องการสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ซึ่งคณะครูและนักเรียนในโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ ได้ขอบคุณแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนกล่าวว่า “แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ในการฝักใฝ่เรียนรู้ และให้ความสำคัญกับการศึกษา เกิดการพัฒนาตนเอง และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง ช่วยแม่ทัพและเจ้าหน้าที่ในการนำพาสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป”

————————