วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ร่วมด้วยช่วยกัน ผู้ว่าฯยะลา ระดมทุกภาคส่วน เร่งฟื้นฟูทำความสะอาดโรงเรียนหลังน้ำลด

14 ม.ค. 2021
470

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.64 หลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลา คลี่คลาย หลายหน่วยงานเร่งระดมสรรพกำลัง ในการฟื้นฟู ทำความสะอาด ที่โรงเรียนบ้านลิมุด หมู่ที่ 3 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา  นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมกับทาง เทศบาลตำบลท่าสาป หน่วยเฉพาะกิจยะลา ที่ 12 ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการ และภาคเอกชน ได้นำรถน้ำทำการฉีดล้างทำความสะอาด พื้นห้องเรียน อาคารเรียน และช่วยกันเก็บขยะภายในโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม เช็ดทำควรามสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน โดยมีครูโรงเรียนบ้านลิมุด ชาวบ้านในพื้นที่ และเด็กนักเรียน ช่วยทำความสะอาดร่วมกัน ภาพรวมโรงเรียนบ้านลิมุดได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม เกือบทั้งหมด

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัมดยะลา ขณะนี้เริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติเกือบทั้งหมด ยกเว้นในพื้นที่ ต.ท่าสาป ต.ยุโป ต.ตาเซะ ในเขตอำเภอเมืองยะลา และในพื้นที่บางส่วนของอำเภอรามัน ในวันนี้หน่วยงานของจังหวัดยะลา ร่วมบูรณาการ ฟื้นฟูทำความสะอาดโรงเรียน สร้างขวัญกำลังใจ พร้อมทั้งสำรวจความเสียหาย ฟื้นฟู และให้การช่วยเหลือต่อไป

นางรัตติญา พรุเพชรแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านลิมุด ภาพรวมน้ำท่วมที่โรงเรียน ทางเทศบาลตำบลท่าสาป ได้น้ำรถน้ำฉีดทำความสะอาด และทำการเก็บขยะภายในโรงเรียน พรุ่งนี้ก็จำทำมการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วม วัสดุอุปกรณ์ภายในโรงเรียน โดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนทั้งหมด แบบฝึกใบงาน DLTV ที่ทางโรเรียนได้เตรียมความพร้อมถ่ายเอกสารไว้ส่วนหนึ่ง จมไปกับน้ำ พรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มต้นใหม่ โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้เข้ามาดูแล และเยี่ยมสำรวจความเสียหาย อย่างเต็มที่ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้  

 

—————————