วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมจุดตรวจคัดกรอง เกาะหม้อแกง ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

14 ม.ค. 2021
471

 วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 18:00 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค​ 4 เดินทางลงพื้นที่ด่านเกาะหม้อแกง  อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ที่ถือเป็นปราการด่านสุดท้าย ของผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ จุดตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19  ในการตรวจคัดกรองโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ กับผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่เข้ามายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เขตทางเข้าออกจังหวัดปัตตานี และตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการคัดกรองบุคคล ในระบบและมาตรการป้องกันตนเองของเจ้าหน้าที่ พร้อมนำสิ่งของอุปกรณ์จำเป็นมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ด่าน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รวมทั้งให้กำลังใจและพูดคุยขอความร่วมมือ ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนต่อประชาชนผู้เดินทางผ่าน ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่

 

—————————