วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

“ Smile Delivery 41” มอบของขวัญส่งถึงมือน้องชายแดนใต้

วันที่ 14 ม.ค.64 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับ พระครูประภาตจันทวรร ณ วัดสารพฤกษาวาส(วัดไม้แก่น) คณะครูโรงเรียนบ้านไม้แก่น และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “ Smile Delivery 41” ส่งมอบของขวัญให้น้องถึงบ้าน    โดยการนำ เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟตัน สะมะแอ ชั้นอนุบาล 1 และ เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีฟิน สะมะแอ ชั้นอนุบาล 3 ไป ซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และของเล่นเด็ก รวมถึงมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และของใช้ในครัวเรือนให้กับครอบของเด็กชายทั้งสองคน ณ บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 7 บ้านบือแนตือบู ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ทั้งนี้ CENTRALGROUP “ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจ” Endless of Love รักกันนิรันดร ยังได้มอบรถจักรยานเพื่อเป็นของขวัญให้น้อง ผ่านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ส่งถึงมือน้อง โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการขยายผลต่อยอดจากโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” สร้างความดีใจให้กับของครัวของเด็กชายทั้งสองเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาครอบครัวดังกล่าวเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจนพ่อแม่ว่างงาน และอยู่ในเพิงพักเล็กๆ บนที่ดินของเครือญาติ อาศัยเครือญาติคอยช่วยเหลือจุนเจือ และเด็กชายทั้งสองก็ไม่เคยมีโอกาสที่จะมีของเล่นเหมือนคนอื่น แม้แต่เรื่องอาหารการกินภายในบ้าน    

และสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือดูแลกัน โดยเฉพาะการไม่แบ่งแยกศาสนาดูและช่วยเหลือกัน และอยู่ร่วมกันในแบบสังคมพหุวัฒนธรรม นางสาว มัสตูวา วาแมดีซา มารดาของเด็กทั้งสองคนกล่าว

———————