วันศุกร์, 9 มิถุนายน 2566

Wabak kali yang kedua oleh COVID-19, “Adakah mahu oleh orang Thai untuk berlakukan ini?”

Menjadi semakin serius oleh situasi wabak COVID-19 di seluruh dunia dan kena dijangkitikan di banyak negara dengan jumlah yang banyak dan mungkin terus meningkatkan ia dan sekarang dijangkitikan dia di seluruh dunia itu lebih daripada 80 juta orang.

Sekarang, telah wabak oleh COVID-19 di Thailand itu dengan kali yang kedua dengan bermula ia daripada kumpulan pekerja pendatang tanpa izin dan tempat hiburan dan tempat-tempat perjudian yang mengumpulkan ia akan orang yang banyak yang merebakkan oleh COVID-19 akan banyak wilayah yang lebih daripada 55 wilayah dengan segera.

Dan telah mengambilkan oleh kerajaan akan langkah-langkah untuk mencegahkan akan wabak COVID-19 pada kali yang kedua ini dengan dibahagikan ia akan kawasan mengikut situasinya seperti kawasan yang paling terkawal dan yang kena terkawal dan kawasan yang sangat terkena pengawasan dan yang kena pengawasan. dan pada setengah wilayah itu ada wabak yang teruk dan berkembang wabaknya.

Maka telah mengetatkan ia akan langkah-langkah kawalan.dan mendedikasikan oleh kerajaan dan kakitangan perubatan dengan ikhlas untuk melawankan ia dan menyekatkan ia dan menghentikan ia akan rebak wabak di seluruh wilayah di Negara ini.

Oleh itu, dimintakan rakyat untuk memahami kaedah melindungikan diri dan kaedah untuk tanggungjawabkan ke atas social serta dengan memberikan kepentingan untuk mengelakkan ia akan penyebaran COVID-19 untuk tidak mejangkitikan ia ke atas diri sendiri dan keluarga dan kawasan yang lain di Thailand.

Jika tidak bekerjasama oleh rakyat  ke atas langkah-langkah pertahanan yang disuruhkan oleh kerajaandan jika ada wabak penyakit dan tidak dapat mengawalkan dan menyiasatkan akan penyakit ini.

Maka yang berikut itu ialah penutupan di seluruh negara. dan jika dikunci dan ditutupkan di seluruh negara dan di seluruh kota. Maka akan memberi kesan yan buruk ia secara langsung dan yang tidak langsung seperti pada kehidupan dan pendidikan dan sektor perniagaan dan pelancongan dan ekonomi negara secara keseluruhan.

 “dan pasti akan terjejas oleh semua kita daripada kerosakan ini”.

———————-