วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

มอบถุงยังชีพพระราชทาน บรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูพัฒนาโรงเรียน

16 ม.ค. 2021
608

เมื่อ 16 มกราคม 2564 เวลา 10:00 น. ที่ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4  เป็นประธานในพิธีส่งมอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย พื้นที่ตำบลยุโปจำนวน 3 หมู่บ้านของบ้านทุ่งเหรียง คือพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมพิธี

 

จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะได้นำถุงยังชีพพระราชทาน มามอบให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้ประกอบบางในพื้นที่บ้านทุ่งเหรียง อีก 2 ครัวเรือน ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับถุงยังชีพพระราชทานได้เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้ประสบภัย ในการต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาความเดือดร้อนในครั้งนี้ ก่อนเดินทางไปยังโรงเรียนวัดทุ่งเหรียง เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในการบูรณะฟื้นฟูทำความสะอาดพัฒนาบริเวณโรงเรียนหลังจากน้ำลด ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน เมื่อสถานการณ์อุทกภัยเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนราชการและพี่น้องประชาชนจิตอาสาภาครัฐและเอกชน ร่วมกันฟื้นฟูพัฒนา วัดโรงเรียนและมัสยิดเพื่อการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน และปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป